HOOFREDAKTEUR

Hannes Rautenbach
Universiteit van Pretoria & Akademia, Suid-Afrika

REDAKSIONELE RAAD

Nic Beukes
Universiteit van Johannesburg, Suid-Afrika
Paul Brink
Universiteit Stellenbosch, Suid-Afrika
Leslie Brown
Universiteit van Suid-Afrika, Suid-Afrika
Cassie Carstens
Wetenskaplike in Chemie, Suid-Afrika
Eugene Cloete
Stellenbosch Universiteit, Suid-Afrika
Francois du Randt
Universiteit van Johannesburg, Suid-Afrika
Ian Dubery
Universiteit van Johannesburg, Suid-Afrika
Japie Engelbrecht
Nelson Mandela Universiteit, Suid-Afrika
Oppel BW Greeff
Cytespace Afrika Laboratorium, Suid-Afrika
Stephan Heyns
Universiteit van Pretoria, Suid-Afrika
Ewert Kleynhans
Noordwes-Universiteit, Suid-Afrika
Lise Korsten
Universiteit van Pretoria, Suid-Afrika
Annemarie Oldewage
Universiteit van Johannesburg, Suid-Afrika
Rudi Pretorius
Universiteit van Suid-Afrika, Suid-Afrika
Carools Reinecke
Noordwes-Universiteit, Suid-Afrika
Frederick Roelofse
Universiteit van die Vrystaat, Suid-Afrika
Reinette Snyman
Cape Peninsula Universiteit van Tegnologie, Suid-Afrika
Antoinette Swart
Landbounavorsingsraad, Suid-Afrika
Kobus van der Walt
Noordwes-Universiteit, Suid-Afrika
Wouter van Hoven
Universiteit van Pretoria, Suid-Afrika
Linda van Ryneveld
Universiteit van Pretoria, Suid-Afrika
Alex Visser
Universiteit van Pretoria, Suid-Afrika
Herman Potgieter
Manchester Metropolitan University, Verenigde Koningkryk
Ronette Gehring
Utrech University, Nederland

EX OFFICIO

Anne-Marie Beukes
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, Suid-Afrika

BORGE

UITGEWER

ONDERSTEUNING

Die spiraal-sterrestelsel NGC 6956, soos afgeneem deur die Hubble Ruimteteleskoop. Hierdie sterrestelsel bestaan 214 miljoen ligjare weg in die sterrebeeld Delphinus.

Erkenning: NASA, ESA en D. Jones (Universiteit van Californië - Santa Cruz en Gladys Kober (NASA/Katolieke Universiteit van Amerika)

AKKREDITERING EN BEPERKING

Alle navorsingspublikasies in die SATNT kwalifiseer vir ʼn subsidie van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO) aan die universiteit of navorsingsinstansie waaraan die outeurs verbonde is.

Die DHOO plaas egter die beperking dat nie meer as 25% van die totale aantal publikasies binne die bestek van ʼn jaar van een enkele universiteit of navorsingsinstansie mag kom nie. Publikasies van meer as een universiteit of navorsingsinstansie word daarom onmiddellik na aanvaarding aanlyn gepubliseer, terwyl publikasies van ʼn enkele universiteit aanlyn teruggehou sal word indien daar reeds meer as 25% publikasies van daardie instansie ontvang is. Outeurs word dus aangemoedig om met kollegas by ander universiteite of navorsingsinstansies saam te werk.

VERSPREIDING EN INDEKSERING

Die volledige teks van elke artikel word onmiddellik en permanent na publikasie in die SATNT-argiewe van die onderstaande groot bibliografiese databasisse gestoor:
DHET SA List, Thomson Reuters Web of Science Other Coverage, BIOSIS Previews, Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO Host, GALE, CENGAGE Learning, Google Scholar, ProQuest, Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers, Level 1, Portico, Medpharm Library, SA ePublications, Sabinet, South African Government Libraries. Verder is alle artikels wat sedert 1982 gepubliseer is elektronies beskikbaar op die SATNT se webtuiste. 

 

TOEGANG TOT INHOUD

Die SATNT lewer onmiddellike oop-toegang tot sy inhoud. Hierdeur ondersteun die tydskrif die beginsel dat vrye toegang tot navorsing die wêreldwye uitruiling van kennis bevorder.

ONDERSTEUNING

Deur die uitstekende borgskappe wat ons ontvang, onder meer van die Hiemstra Trust en die Het Jan Marais Fonds word geen publikasiekoste gehef vir Afrikaanse bydraes nie, maar wel R2,500 vir bydraes in Engels. Die gepubliseerde manuskripte kan onmiddellik elders op navorsingsplatforms, soos bv. ResearchGate, geplaas word om die sigbaarheid van die manuskripte te verhoog. Die redigeerproses is so opgestel dat manuskripte met min moeite aanlyn geplaas, geëvalueer en geredigeer kan word. Alhoewel die SATNT onder die vaandel van die SAAWK gepubliseer en gefinansier word, word die manuskripbestuur en vertaling deur onafhanklike kontrakteurs behartig.

MANDAAT

Die hoofdoelstellings van die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie (SATNT) is:

 

  • om as 'n ooptoegang ewekniebeoordeelde wetenskaptydskrif te dien waarin Suid-Afrikaanse navorsingsresultate vanuit die natuurwetenskappe en tegnologie gepubliseer word vir internasionale blootstelling.

 

  • om vir Afrikaanssprekende wetenskaplikes die geleentheid te bied om navorsingsresultate in hulle moedertaal te publiseer.

 

  • om erkenning te verleen aan andertalige wetenskaplikes deur voorleggings in Engels te aanvaar wat met publikasie ook in Afrikaans vertaal sal word.

 

  • om die Afrikaanse vaktaal in die natuurwetenskappe en tegnologie te onderhou en verder uit te brei.

GESKIEDENIS

Op akademiese vlak het die Tydskrif vir Wetenskap en Kuns van 1922 af onder redaksie van dr. D.F. Malherbe verskyn. In 1948 het die Ingenieursafdeling van die SAAWK egter besluit om die Tydskrif van die Ingenieursafdeling van die SAAWK (onder redaksie van mnr. S.A. Malan) afsonderlik te begin uitgegee. Hierdie tydskrif se mandaat word in 1949 uitgebrei waarna dit vervang word met die tydskrif Tegnikon onder redaksie van mnr. F.S. Uys. In 1961 word daar besluit om die Tydskrif vir Wetenskap en Kuns in twee te verdeel, waaruit die Tydskrif vir Geesteswetenskappe (onder redaksie van prof. P.J. Nienaber) en die Tydskrif vir Natuurwetenskappe (onder redaksie van dr. A. Strasheim) die lig sien. In 1982 smelt Tegnikon en die Tydskrif vir Natuurwetenskappe saam waaruit die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie (SATNT) gebore word – op daardie stadium nog steeds onder redaksie van dr. A. Strasheim. Na 2000 word prof J.N. Eloff aangewys as die Voorsitter van die Redaksiekomitee van die SATNT. Met nuwe ontwikkelings in die rekenaar kommunikasietegnologie word die eerste elektroniese aanlyn-uitgawe van die SATNT in 2012 gepubliseer. Tussen 2013 en 2016 neem prof. J.G. Maree oor as die Uitvoerende Redakteur, en na 2016 word prof J.N. Eloff weer aangewys die Uitvoerende Redakteur van die SATNT. Prof. Oppel B.W. Greeff neem daarna in Januarie 2021 oor as Hoofredakteur – ʼn posisie wat hy beklee het tot aan die einde van February 2023. Sedert Maart 2023 word prof. Hannes Rautenbach aangestel as die Hoofredakteur van die SATNT.

PUBLIKASIE STRATEGIE

Die Redaksie verwelkom goeie gehalte Suid-Afrikaans verwante manuskripte oor ʼn wye gebied van navorsing in die natuurwetenskappe en die tegnologie. Manuskripte sal na aanvaarding onmiddellik aanlyn as artikels verskyn, en aan die einde van elke jaar sal al die Afrikaanse artikels in ʼn papier-gedrukte vorm van die SATNT gepubliseer en uitgegee word. 

Engelse manuskripte word ook aanvaar. Indien 'n Engelse manuskrip goedgekeur word vir publikasie, word dit ook in Afrikaans vertaal, waarna beide die Afrikaanse en Engelse artikels gepubliseer sal word. Daar is geen koste verbonde aan artikels wat oorspronklik as Afrikaanse manuskripte voorgelê is nie. Vir 'n Engelse artikel word ʼn publikasiefooi van R2,500.00 gehef, asook die helfte van die koste wat vir vertalingsdienste aangegaan is - die ander helfte word deur borge betaal. Engelse manuskripte sal onder meer ook na internasionale keurders gestuur word vir keuring.

Die Afrikaanse publikasie, en indien daar ʼn Engelse weergawe aanlyn beskikbaar is, sal presies dieselfde verwysing onder die Afrikaanse of Engelse titel hê, naamlik die South African Journal of Science and Technology.