WAAROM SAL JY DIE SATNT AS TYDSKRIF VERKIES?

Die SATNT roem op 'n trotse geskiedenis van bykans 100 jaar. Navorsingsresultate uit die natuurwetenskappe en tegnologie wat oor hierdie tydperk gepubliseer is, het nie net gehelp om Suid-Afrika se internasionale navorsingstatus te versterk nie, maar het ook bygedra tot groter akademiese en publieke welvaart binne Suid-Afrika. Die SATNT wil graag op hierdie trotse tradisie voortbou. Daarom nooi die SATNT alle Afrikaanssprekende navorsers, sowel as andertalige navorsers, uit om hulle navorsingsresultate in die SATNT te publiseer, en om sodoende te presteer uit die blootstelling wat die SATNT aan outeurs bied.

Alle navorsingsartikels wat in die SATNT gepubliseer word kwalifiseer vir 'n subsidie vanaf die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO) aan die universiteit of navorsingsinstansie waaraan die outeurs verbonde is.

Ons verhef jou navorsing tot nuwe hoogtes

Die SATNT streef daarna om artikels van uitstaande gehalte wat betrekking het op Suid-Afrikaanse natuurwetenskap en tegnologie te publiseer, en bied daarom met trots vir studente en navorsers ʼn tuiste waarin hulle deur die verloop van hulle navorsing met integriteit die wetenskaplike metode tot sy volheid kan deurvoer.

Ons ondersteun Afrikaans en erken veeltaligheid

Die SATNT bied aan Afrikaanssprekende wetenskaplikes die geleentheid om hul navorsingsresultate in hulle eie moedertaal te kan publiseer. Daarbenewens nooi die SATNT ook andertalige navorsers uit om manuskripte in Engels voor te lê, wat na aanvaarding ook in Afrikaans vertaal sal word. Daardeur slaag die SATNT nie net daarin om die Afrikaanse natuurwetenskaplike en verwante tegnologiese vaktaal te onderhou en verder uit te brei nie, maar om ook veeltaligheid te bevorder.

Ons maak jou navorsing wêreldwyd sigbaar

Die SATNT verteenwoordig 'n oop-toegang eweknie-beoordeelde wetenskap-tydskrif waarin Suid-Afrikaanse navorsingsresultate gepubliseer kan word vir wêreldwye blootstelling. Elke artikel word onmiddelik na publikasie in die SATNT-argiewe van die volgende bibliografiese databasisse gestoor: DHET SA List, Thomson Reuters Web of Science Other Coverage, BIOSIS Previews, Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO Host, GALE, CENGAGE Learning, Google Scholar, ProQuest, Norwegian Register for Sceince Journals, Series and Publishers, Level 1, Portico, Medpharm Library, SA ePublications, Sabinet, South African Governemnt Libraries.

Ondersoek na energiekoste van die inkorporering van 'n latentehitte-termieseenergieopbergstelsel in 'n Suid-Afrikaanse koelkamer

Inverstigation of energy costs for incorporating a latent heat thermal energy storage system into a South African cold room

B T Radebe, Z Huan

Strukturelevergelyking-model om die kritieke veranderlikes wat verband hou met die aanvaarding van slimkaarttegnologie in Suid-Afrikaanse openbare gesondheidsorg te ontleed

Structural equations model to analyse the critical variables related to smart card technology adoption in South African public healthcare

L Malungana, L Motsi

Gesondheidsevaluasie van stedelike eike (Quercus robur L.) met behulp van fisiologiese parameters: 'n Suid-Afrikaanse gavallestudie

Evaluating the health of urban oak (Quercus robur L.) trees using physiological parameters: a South African case study

S Ludick, J M Berner, R D Coertze, S S Cilliers

2022 wenartikel

’n Multinavorsingsmodel toegerus met sagteware-instrumente vir die afstandanalisering van rotskunsdata: Bosworth-plaas gevallestudie

L Boardman en TC de Klerk

Die SAAWK se jaarlikse Studentesimposium in die Natuurwetenskappe is op 23 Oktober 2023 by die Universiteit van Pretoria aangebied. Die geleentheid was weereens 'n groot sukses met uitstekende Afrikaanse aanbiedings wat geskitter het.